Fundargerð 144. þingi, 52. fundi, boðaður 2014-12-16 23:59, stóð 22:23:50 til 22:37:16 gert 17 8:51
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

52. FUNDUR

þriðjudaginn 16. des.,

að loknum 51. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[22:23]

Horfa


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. meiri hl. allsh.- og menntmn., 467. mál. --- Þskj. 744.

Enginn tók til máls.

[22:24]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 808).


Endurupptaka vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978, 3. umr.

Frv. ÖJ o.fl., 368. mál. --- Þskj. 485.

Enginn tók til máls.

[22:24]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 809).


Jólakveðjur.

[22:26]

Horfa

Forseti flutti þingmönnum og starfsmönnum Alþingis jólakveðjur.

Róbert Marshall, 6. þm. Reykv. s., þakkaði fyrir hönd þingmanna og óskaði forseta og starfsmönnum Alþingis gleðilegs árs.


Þingfrestun.

[22:35]

Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson las forsetabréf um að fundum Alþingis væri frestað til 20. janúar 2015.

Horfa

Fundi slitið kl. 22:37.

---------------