Fundargerð 144. þingi, 58. fundi, boðaður 2015-01-28 15:00, stóð 15:01:42 til 19:44:07 gert 29 7:59
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

58. FUNDUR

miðvikudaginn 28. jan.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[15:01]

Horfa

Forseti tilkynnti að Áslaug María Friðriksdóttir tæki sæti Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, 7. þm. Reykv. s.

Áslaug María Friðriksdóttir, 7. þm. Reykv. s, undirritaði drengskaparheit að stjórnarskránni.


Tilkynning um skriflegt svar.

[15:02]

Horfa

Forseti tilkynnti að svar við fyrirspurn á þskj. 704 mundi dragast.

[15:02]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[15:03]

Horfa

Umræðu lokið.


Sérstök umræða.

Framtíðarfyrirkomulag notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar.

[15:37]

Horfa

Málshefjandi var Björt Ólafsdóttir.


Lyfjalög, 1. umr.

Stjfrv., 408. mál (auglýsingar). --- Þskj. 605.

[16:16]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 425. mál (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri). --- Þskj. 633.

[16:51]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og utanrmn.


Samningur hafnríkja til að uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar, fyrri umr.

Stjtill., 451. mál (aðgangur erlendra skipa að höfnum). --- Þskj. 686.

[17:02]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og utanrmn.


Félagsþjónusta sveitarfélaga, 1. umr.

Stjfrv., 416. mál (skilyrði fjárhagsaðstoðar). --- Þskj. 624.

[17:05]

Horfa

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 7.--15. mál.

Fundi slitið kl. 19:44.

---------------