Fundargerð 144. þingi, 67. fundi, boðaður 2015-02-17 13:30, stóð 13:31:05 til 19:52:17 gert 18 14:6
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

67. FUNDUR

þriðjudaginn 17. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Minning Ásgeirs Hannesar Eiríkssonar.

[13:31]

Horfa

Forseti minntist Ásgeirs Hannesar Eiríkssonar, fyrrverandi alþingismanns, sem lést 14. febrúar sl.

[13:33]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[13:35]

Horfa

Umræðu lokið.

[14:07]

Útbýting þingskjala:


Vátryggingarsamningar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 120. mál (hreyfanleiki viðskiptavina). --- Þskj. 860, brtt. 918.

[14:07]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 951).


Sjúkratryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 242. mál (flóttamenn). --- Þskj. 861, brtt. 865.

[14:09]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 952).


Umboðsmaður skuldara, frh. 3. umr.

Stjfrv., 159. mál (upplýsingaskylda og dagsektir). --- Þskj. 857.

[14:11]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 953).


Umferðarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 102. mál (EES-reglur). --- Þskj. 855, brtt. 893.

[14:12]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 954).


Vegalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 157. mál (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 856.

[14:13]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 955).


Afbrigði um dagskrármál.

[14:14]

Horfa


Handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar, 1. umr.

Stjfrv., 463. mál (heildarlög). --- Þskj. 715.

[14:14]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 1. umr.

Stjfrv., 466. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 725.

[14:23]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Farmflutningar á landi, 1. umr.

Stjfrv., 503. mál (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 873.

og

Farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni, 1. umr.

Stjfrv., 504. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 874.

[14:58]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og um.- og samgn.


Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi, 2. umr.

Stjfrv., 11. mál (heildarlög). --- Þskj. 11, nál. 930.

[16:21]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, 2. umr.

Stjfrv., 107. mál (jöfnunargjald). --- Þskj. 107, nál. 841, 864 og 950.

[16:44]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kosningar til Alþingis, 1. umr.

Frv. VBj o.fl., 57. mál (persónukjör þvert á flokka). --- Þskj. 57.

[18:01]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og stjórnsk.- og eftirln.


Fjölmiðlar, 1. umr.

Frv. SSv o.fl., 108. mál (textun myndefnis). --- Þskj. 108.

[18:29]

Horfa

Umræðu lokið.


Mannanöfn, 1. umr.

Frv. ÓP o.fl., 389. mál (mannanafnanefnd, ættarnöfn). --- Þskj. 523.

[18:40]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Fordæming pyndinga leyniþjónustu Bandaríkjanna, fyrri umr.

Þáltill. BirgJ o.fl., 465. mál. --- Þskj. 720.

[19:15]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og utanrmn.


Orlof húsmæðra, 1. umr.

Frv. UBK o.fl., 339. mál (afnám laganna). --- Þskj. 422.

[19:23]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Meðferð einkamála, 1. umr.

Frv. meiri hl. allsh.- og menntmn., 462. mál (flýtimeðferð). --- Þskj. 710.

[19:26]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum, fyrri umr.

Þáltill. ÍVN, 479. mál. --- Þskj. 828.

[19:34]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og utanrmn.


Heimild fulltrúa Vestnorræna ráðsins til að senda fyrirspurnir til ráðherra, fyrri umr.

Þáltill. ÍVN, 480. mál. --- Þskj. 829.

[19:37]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og utanrmn.

[19:51]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá var tekið 19. mál.

Fundi slitið kl. 19:52.

---------------