Fundargerð 144. þingi, 70. fundi, boðaður 2015-02-25 15:00, stóð 15:01:36 til 19:49:23 gert 26 8:0
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

70. FUNDUR

miðvikudaginn 25. febr.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[15:01]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[15:02]

Horfa

Umræðu lokið.


Örnefni, frh. 2. umr.

Stjfrv., 403. mál (heildarlög). --- Þskj. 586, nál. 966.

[15:37]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Vextir og verðtrygging o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 561. mál (erlend lán, EES-reglur). --- Þskj. 975.

[15:42]

Horfa

[19:47]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 4.--10. mál.

Fundi slitið kl. 19:49.

---------------