Fundargerð 144. þingi, 98. fundi, boðaður 2015-04-29 15:00, stóð 15:02:04 til 18:32:31 gert 30 8:23
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

98. FUNDUR

miðvikudaginn 29. apríl,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[15:02]

Útbýting þingskjala:


Breyting á starfsáætlun Alþingis.

[15:02]

Horfa

Forseti kynnti breytingu á starfsáætlun þingsins.


Störf þingsins.

[15:02]

Horfa

Umræðu lokið.


Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, 1. umr.

Stjfrv., 703. mál (nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.). --- Þskj. 1177.

[15:36]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Sjúkratryggingar og lyfjalög, 1. umr.

Stjfrv., 636. mál (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur). --- Þskj. 1095.

[15:59]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Innflutningur dýra, 1. umr.

Stjfrv., 643. mál (erfðaefni holdanautgripa). --- Þskj. 1106.

[16:22]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og atvinnuvn.


Framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 694. mál (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna). --- Þskj. 1168.

[18:04]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og atvinnuvn.


Dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim, 1. umr.

Stjfrv., 644. mál (leyfisveitingar og EES-reglur). --- Þskj. 1107.

[18:26]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og atvinnuvn.

[18:31]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 18:32.

---------------