Fundargerð 144. þingi, 101. fundi, boðaður 2015-05-04 23:59, stóð 17:26:37 til 19:38:18 gert 4 19:46
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

101. FUNDUR

mánudaginn 4. maí,

að loknum 100. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Um fundarstjórn.

Fjarvera ráðherra í fyrirspurn.

[17:26]

Horfa

Málshefjandi var Svandís Svavarsdóttir.


Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 622. mál (breyting ýmissa laga, EES-reglur). --- Þskj. 1077.

[17:36]

Horfa

Umræðu frestað.

[19:37]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 19:38.

---------------