Fundargerð 144. þingi, 118. fundi, boðaður 2015-06-03 10:00, stóð 10:01:17 til 19:51:27 gert 4 8:4
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

118. FUNDUR

miðvikudaginn 3. júní,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:01]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[10:01]

Horfa

Umræðu lokið.


Stjórnarráð Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 434. mál (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.). --- Þskj. 666, nál. 1281 og 1294.

[10:35]

Horfa

[Fundarhlé. --- 12:35]

[15:02]

Horfa

[15:02]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[19:49]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 3.--14. mál.

Fundi slitið kl. 19:51.

---------------