Fundargerð 144. þingi, 139. fundi, boðaður 2015-06-30 10:00, stóð 10:02:13 til 12:14:14 gert 1 8:43
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

139. FUNDUR

þriðjudaginn 30. júní,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

[10:02]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[10:03]

Horfa

Umræðu lokið.


Meðferð sakamála og lögreglulög, 3. umr.

Stjfrv., 430. mál (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.). --- Þskj. 1487, nál. 1489.

[10:37]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lokafjárlög 2013, 3. umr.

Stjfrv., 528. mál. --- Þskj. 907.

[10:39]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð einkamála o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 605. mál (aukin skilvirkni, einfaldari reglur). --- Þskj. 1488.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Dómstólar, 3. umr.

Stjfrv., 669. mál (fjöldi hæstaréttardómara). --- Þskj. 1139.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Norðurlandasamningur um erfðir og skipti á dánarbúum, 3. umr.

Stjfrv., 670. mál. --- Þskj. 1140.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Siglingalög, 3. umr.

Stjfrv., 672. mál (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 1142.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 3. umr.

Stjfrv., 581. mál (undantekningar frá tryggingavernd). --- Þskj. 1495.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, 3. umr.

Stjfrv., 562. mál (vörukaup og þjónusta, EES-reglur). --- Þskj. 1496.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vopnalög, 3. umr.

Stjfrv., 673. mál (skoteldar, EES-reglur). --- Þskj. 1497.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samgöngustofa og loftferðir, 3. umr.

Stjfrv., 674. mál (gjaldskrárheimildir og EES-reglur). --- Þskj. 1144.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir, 3. umr.

Stjfrv., 4. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1498.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim, 3. umr.

Stjfrv., 644. mál (leyfisveitingar og EES-reglur). --- Þskj. 1107.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Byggðaáætlun og sóknaráætlanir, 3. umr.

Stjfrv., 693. mál (heildarlög). --- Þskj. 1500.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Leiga skráningarskyldra ökutækja, 3. umr.

Stjfrv., 421. mál (heildarlög). --- Þskj. 1502.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, 3. umr.

Stjfrv., 698. mál (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar). --- Þskj. 1503.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sala fasteigna og skipa, 3. umr.

Stjfrv., 208. mál (heildarlög). --- Þskj. 1504.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Loftslagsmál, 3. umr.

Stjfrv., 424. mál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin). --- Þskj. 1505.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Efnalög, 3. umr.

Stjfrv., 690. mál (EES-reglur og eftirlit o.fl.). --- Þskj. 1506.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úrvinnslugjald, 3. umr.

Frv. um.- og samgn., 650. mál (stjórn Úrvinnslusjóðs). --- Þskj. 1116.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Efling tónlistarnáms, 3. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 791. mál (samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.). --- Þskj. 1407.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 796. mál. --- Þskj. 1417.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lyfjalög, 3. umr.

Stjfrv., 645. mál (lyfjagát, EES-reglur). --- Þskj. 1507.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framkvæmd samnings um klasasprengjur, 3. umr.

Stjfrv., 637. mál (heildarlög). --- Þskj. 1096.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks, 3. umr.

Stjfrv., 454. mál (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta). --- Þskj. 1508.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náttúruvernd, 2. umr.

Stjfrv., 751. mál (frestun gildistöku). --- Þskj. 1313, brtt. 1490.

[11:31]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð sakamála og lögreglulög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 430. mál (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.). --- Þskj. 1487, nál. 1489.

[11:51]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1511).


Lokafjárlög 2013, frh. 3. umr.

Stjfrv., 528. mál. --- Þskj. 907.

[11:54]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1512).


Meðferð einkamála o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 605. mál (aukin skilvirkni, einfaldari reglur). --- Þskj. 1488.

[11:55]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1513).


Dómstólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 669. mál (fjöldi hæstaréttardómara). --- Þskj. 1139.

[11:55]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1514).


Norðurlandasamningur um erfðir og skipti á dánarbúum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 670. mál. --- Þskj. 1140.

[11:55]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1515).


Siglingalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 672. mál (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 1142.

[11:56]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1516).


Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 581. mál (undantekningar frá tryggingavernd). --- Þskj. 1495.

[11:56]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1517).


Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, frh. 3. umr.

Stjfrv., 562. mál (vörukaup og þjónusta, EES-reglur). --- Þskj. 1496.

[11:57]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1518).


Vopnalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 673. mál (skoteldar, EES-reglur). --- Þskj. 1497.

[11:57]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1519).


Samgöngustofa og loftferðir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 674. mál (gjaldskrárheimildir og EES-reglur). --- Þskj. 1144.

[11:58]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1520).


Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 4. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1498.

[11:58]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1521).


Dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim, frh. 3. umr.

Stjfrv., 644. mál (leyfisveitingar og EES-reglur). --- Þskj. 1107.

[11:58]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1522).


Byggðaáætlun og sóknaráætlanir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 693. mál (heildarlög). --- Þskj. 1500.

[11:59]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1523).


Leiga skráningarskyldra ökutækja, frh. 3. umr.

Stjfrv., 421. mál (heildarlög). --- Þskj. 1502.

[12:00]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1524).


Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 698. mál (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar). --- Þskj. 1503.

[12:00]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1525).


Sala fasteigna og skipa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 208. mál (heildarlög). --- Þskj. 1504.

[12:00]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1526).


Loftslagsmál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 424. mál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin). --- Þskj. 1505.

[12:01]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1527).


Efnalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 690. mál (EES-reglur og eftirlit o.fl.). --- Þskj. 1506.

[12:01]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1528).


Úrvinnslugjald, frh. 3. umr.

Frv. um.- og samgn., 650. mál (stjórn Úrvinnslusjóðs). --- Þskj. 1116.

[12:02]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1529).


Efling tónlistarnáms, frh. 3. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 791. mál (samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.). --- Þskj. 1407.

[12:02]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1530).


Veiting ríkisborgararéttar, frh. 3. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 796. mál. --- Þskj. 1417.

[12:04]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1531).


Lyfjalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 645. mál (lyfjagát, EES-reglur). --- Þskj. 1507.

[12:04]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1532).


Framkvæmd samnings um klasasprengjur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 637. mál (heildarlög). --- Þskj. 1096.

[12:05]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1533).


Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks, frh. 3. umr.

Stjfrv., 454. mál (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta). --- Þskj. 1508.

[12:05]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1534).


Náttúruvernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 751. mál (frestun gildistöku). --- Þskj. 1313, brtt. 1490.

[12:06]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.

Út af dagskrá voru tekin 27.--46. mál.

Fundi slitið kl. 12:14.

---------------