Útbýting 145. þingi, 65. fundi 2016-01-21 15:18:34, gert 26 13:29
Alþingishúsið

Aldurssamsetning æðstu stjórnar ráðuneytisins og stofnana þess, 446. mál, svar umhvrh., þskj. 740.

Lágmarksréttindi öryrkja og aldraðra, 460. mál, fsp. SII, þskj. 739.

Vextir og verðtrygging, 461. mál, frv. SII og HHj, þskj. 741.