Útbýting 145. þingi, 84. fundi 2016-03-02 19:51:26, gert 16 13:39
Alþingishúsið

Aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs, 574. mál, fsp. VBj, þskj. 934.

Ferðamannastaðir á landsvæðum í eigu ríkisins, 577. mál, fsp. JMS, þskj. 939.

Helgidagafriður, 575. mál, frv. HHG o.fl., þskj. 935.

Samningsveð, 576. mál, frv. BirgJ o.fl., þskj. 936.

Skil sérfræðilækna á starfsemisupplýsingum, 579. mál, fsp. LínS, þskj. 941.

Umhverfisáhrif búvörusamninga, 578. mál, fsp. SSv, þskj. 940.

Þingeyrarflugvöllur og Ísafjarðarflugvöllur, 580. mál, fsp. LRM, þskj. 942.