Útbýting 145. þingi, 95. fundi 2016-04-08 18:18:31, gert 11 7:55
Alþingishúsið

Áhrif verkefnisins höfuðstólslækkun fasteignalána á starfsemi ríkisskattstjóra, 712. mál, fsp. SSv, þskj. 1153.

Fiskeldi, 524. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 1151.

Landgræðsla, 573. mál, svar umhvrh., þskj. 1130.

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum, 711. mál, þáltill. SSv o.fl., þskj. 1152.