Útbýting 145. þingi, 96. fundi 2016-04-12 20:15:01, gert 13 8:43
Alþingishúsið

Aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs, 719. mál, fsp. VBj, þskj. 1160.

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, 681. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 1109.

Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir, 720. mál, fsp. BjG, þskj. 1161.

Nýliðun í landbúnaði, 721. mál, fsp. JMS, þskj. 1162.

Útgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfa, 715. mál, fsp. WÞÞ, þskj. 1156.