Útbýting 145. þingi, 97. fundi 2016-04-13 15:02:37, gert 20 8:4
Alþingishúsið

Bygging nýs Landspítala, 722. mál, fsp. SJS, þskj. 1163.

Framlög til vísindastarfsemi og háskólastarfsemi, 723. mál, fsp. KJak, þskj. 1164.