Útbýting 145. þingi, 97. fundi 2016-04-13 17:30:14, gert 20 8:4
Alþingishúsið

Skjöl um þingrof o.fl., 724. mál, fsp. KLM, þskj. 1167.

Útgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfa, 507. mál, svar fjmrh., þskj. 1165.