Útbýting 145. þingi, 103. fundi 2016-04-28 13:33:11, gert 29 14:5
Alþingishúsið

Áhrif búvörusamninga 2016, 734. mál, fsp. SSv, þskj. 1201.

Alþjóðlegar viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjum, 733. mál, þáltill. ÁPÁ o.fl., þskj. 1200.