Útbýting 145. þingi, 103. fundi 2016-04-28 15:57:21, gert 29 14:5
Alþingishúsið

Matvæli, slátrun og eftirlit með fóðri, 545. mál, nál. m. brtt. atvinnuvn., þskj. 1202.

Tekjuskattur, 735. mál, frv. KJak o.fl., þskj. 1204.