Útbýting 145. þingi, 111. fundi 2016-05-17 13:32:22, gert 18 8:14
Alþingishúsið

Framkvæmd samgönguáætlunar 2014, 766. mál, skýrsla innanrrh., þskj. 1286.

Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019, 764. mál, stjtill. (fél.- og húsnrh.), þskj. 1284.

Heimild til útboðs vegna nýrrar Vestmannaeyjaferju, 763. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 1283.

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, 648. mál, þskj. 1281.

Uppgjör lífeyrisskuldbindinga hjúkrunar- og dvalarheimila, 515. mál, svar fjmrh., þskj. 1287.