Útbýting 145. þingi, 111. fundi 2016-05-17 20:54:34, gert 18 8:14
Alþingishúsið

Aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs, 719. mál, svar forsrh., þskj. 1289.

Fjöldi stofnana ríkisins, 453. mál, svar fjmrh., þskj. 1288.

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019, 765. mál, stjtill. (fél.- og húsnrh.), þskj. 1285.

Handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar, 617. mál, nál. meiri hluta allsh.- og menntmn., þskj. 1290.

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga, 112. mál, nál. m. brtt. stjórnsk.- og eftirln., þskj. 1282.