2016-06-02 19:02:00# 145. lþ.#F 125.#9. fundur. Stjórn fiskveiða., til 19:05:46| A gert 3 13:52
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 145. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Frv. atvinnuvn., 786. mál (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða). --- Þskj. 1343, nál. 1399.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:04]

Brtt. í nál. 1399,1 (tvær nýjar greinar, verða 1.--2. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1399,2 samþ. með 42 shlj. atkv.

1. gr. (verður 3. gr.), svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1399,3 (ný grein, verður 4. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv.

2.--4. gr. (verða 5.--6. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1399,4 (ný grein, verður 7. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv.

5. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.