2016-06-02 19:05:47# 145. lþ.#F 125.#10. fundur. Sjúkratryggingar., til 19:07:24| A gert 3 13:52
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 145. lþ.

Sjúkratryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 676. mál (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring). --- Þskj. 1104, nál. 1433.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:06]

Brtt. í nál. 1433,1 samþ. með 43 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1433,2 samþ. með 44 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1433,3 (ný 3. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Ákv. til brb. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.