2016-08-23 14:08:53# 145. lþ.#F 138.#3. fundur. Timbur og timburvara., til 14:11:13| A gert 24 7:54
[prenta uppsett í dálka] 138. fundur, 145. lþ.

Timbur og timburvara, frh. 2. umr.

Stjfrv., 785. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1340, nál. 1553, brtt. 1560.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:09]

1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 1560,1--2 samþ. með 37 shlj. atkv.

5.--6. gr., svo breyttar, samþ. með 37 shlj. atkv.

7.--22. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.