Útbýting 145. þingi, 11. fundi 2015-09-23 15:02:27, gert 15 19:35
Alþingishúsið

Aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum, 160. mál, þáltill. ElH o.fl., þskj. 160.

Húsaleigubætur, 153. mál, frv. GStein o.fl., þskj. 153.

Kynferðisbrot á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 2015, 162. mál, fsp. HHG, þskj. 162.

Nýgengi krabbameins, 163. mál, fsp. ELA, þskj. 163.

Undirbúningur búvörusamninga og minnkuð tollvernd, 161. mál, fsp. SJS, þskj. 161.

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, 156. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 156.