2016-10-10 11:08:24# 145. lþ.#F 167.#2. fundur. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða., til 11:15:28| A gert 11 9:9
[prenta uppsett í dálka] 167. fundur, 145. lþ.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 631. mál (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða). --- Þskj. 1054, nál. 1685, frhnál. 1727, brtt. 1686.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:10]

1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1727,1 samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 1686,1 samþ. með 39 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1686,2 samþ. með 39 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1727,2 samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1686,3, svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1727,3 samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 1686,4, svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 1686,5 (ný 8. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 1686,6 samþ. með 40 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

10.--11. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1727,4 samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1686,7, svo breytt, (ný 12. gr., verður 13. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1686,8 samþ. með 40 shlj. atkv.

13. gr. (verður 12. gr.), svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.