2016-10-12 11:32:01# 145. lþ.#F 169.#3. fundur. Fasteignalán til neytenda., til 11:35:10| A gert 13 9:42
[prenta uppsett í dálka] 169. fundur, 145. lþ.

Fasteignalán til neytenda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 383. mál (heildarlög). --- Þskj. 519, nál. 1761, frhnál. 1763, brtt. 1762.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:32]

1. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1762,1 samþ. með 41 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1762,2--15 samþ. með 43 shlj. atkv.

4.--31. gr. (verða 4.--32. gr.), svo breyttar, samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1763 samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1762,16, svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

32. gr. (verður 33. gr.), svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

33.--35. gr. (verða 34.--36. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1762,17--28 samþ. með 43 shlj. atkv.

36.--63. gr. (verða 37.--64. gr.) og ákv. til brb., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.