Útbýting 145. þingi, 170. fundi 2016-10-12 19:42:44, gert 12 20:46
Alþingishúsið

Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands, 900. mál, þáltill. SIJ o.fl., þskj. 1808.