Útbýting 145. þingi, 30. fundi 2015-11-10 19:51:56, gert 12 9:53
Alþingishúsið

Höfundalög, 333. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 400.

Höfundalög, 334. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 401.

Kynfræðsla nemenda með þroskahömlun, 339. mál, fsp. SÞÁ, þskj. 409.

Náttúruvernd, 140. mál, nál. um.- og samgn., þskj. 406; brtt. um.- og samgn., þskj. 407; brtt. GÞÞ, þskj. 408; brtt. RM o.fl., þskj. 410.

Niðurstöður og úrbótatillögur í skýrslu um ofbeldi gegn fötluðum konum, 335. mál, fsp. KaJúl, þskj. 402.

Rannsóknir, ákærur og dómar vegna kynferðisbrota gegn fötluðu fólki, 336. mál, fsp. KaJúl, þskj. 403.

Rannsóknir á kynferðisbrotum gegn fötluðu fólki, 337. mál, fsp. KaJúl, þskj. 404.

Stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, 338. mál, stjtill. (heilbrrh.), þskj. 405.