Útbýting 145. þingi, 33. fundi 2015-11-12 13:15:48, gert 13 8:51
Alþingishúsið

Náttúruvernd, 140. mál, brtt. RM o.fl., þskj. 431.

Tollgæsla á Seyðisfirði, 211. mál, svar fjmrh., þskj. 428.

Upplýsingar um ofbeldi gegn fötluðu fólki og viðbrögð við því, 347. mál, fsp. SÞÁ, þskj. 425.