Útbýting 145. þingi, 42. fundi 2015-11-27 16:25:31, gert 27 14:8
Alþingishúsið

Fjáraukalög 2015, 304. mál, nál. meiri hluta fjárln., þskj. 528; brtt. meiri hluta fjárln., þskj. 529, 530, 531, 532, 533.

Skatteftirlit og skattrannsóknir, 389. mál, fsp. HHj, þskj. 526.

Starfsmannaleigur og félagsleg undirboð, 390. mál, fsp. HHj, þskj. 527.