Dagskrá 145. þingi, 33. fundi, boðaður 2015-11-12 13:15, gert 13 8:51
[<-][->]

33. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 12. nóv. 2015

kl. 1.15 miðdegis.

---------

  1. Náttúruvernd, stjfrv., 140. mál, þskj. 140 (með áorðn. breyt. á þskj. 407), brtt. 431. --- 3. umr. Ef leyft verður.
  2. Stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, stjtill., 338. mál, þskj. 405. --- Fyrri umr.
  3. Fullnusta refsinga, stjfrv., 332. mál, þskj. 399. --- 1. umr.
  4. Almenn hegningarlög, frv., 100. mál, þskj. 100. --- 1. umr.

  • Liðir utan dagskrár (B-mál):
  1. Afbrigði um dagskrármál.