Dagskrá 145. þingi, 76. fundi, boðaður 2016-02-16 13:30, gert 29 10:49
[<-][->]

76. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 16. febr. 2016

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Störf þingsins.
 2. Höfundalög, stjfrv., 333. mál, þskj. 400. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 3. Höfundalög, stjfrv., 334. mál, þskj. 401. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 4. Höfundalög, stjfrv., 362. mál, þskj. 487. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 5. Félagsþjónusta sveitarfélaga, stjfrv., 458. mál, þskj. 732. --- Frh. 1. umr.
 6. Sjúkratryggingar og lyfjalög, stjfrv., 228. mál, þskj. 244, nál. 744. --- 2. umr.
 7. Fríverslunarsamningur við Japan, þáltill., 22. mál, þskj. 22. --- Fyrri umr.
 8. Uppbygging áningarstaða Vegagerðarinnar við þjóðvegi, þáltill., 150. mál, þskj. 150. --- Fyrri umr.
 9. Sveitarstjórnarlög, frv., 219. mál, þskj. 227. --- 1. umr.
 10. Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, frv., 237. mál, þskj. 257. --- 1. umr.
 11. Sveitarstjórnarlög, frv., 296. mál, þskj. 325. --- 1. umr.
 12. Aukinn stuðningur vegna tæknifrjóvgana, þáltill., 20. mál, þskj. 20. --- Fyrri umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Rannsóknir í ferðaþjónustu, fsp., 464. mál, þskj. 747.