Dagskrá 145. þingi, 103. fundi, boðaður 2016-04-28 10:30, gert 29 14:5
[<-][->]

103. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 28. apríl 2016

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Óundirbúinn fyrirspurnatími.
  1. Málefni skattaskjóla.
  2. Upplýsingar um aflandsfélög og aflandskrónur.
  3. Þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar.
  4. Kosningar í haust.
  5. Afhending gagna viðskiptabanka til ríkisskattstjóra.
 2. Tollalög og virðisaukaskattur, frv., 609. mál, þskj. 1004. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 3. Skrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýki, þáltill., 581. mál, þskj. 943. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 4. Opinber innkaup, stjfrv., 665. mál, þskj. 1093. --- 1. umr.
 5. Lífeyrissjóður bænda, stjfrv., 666. mál, þskj. 1094. --- 1. umr.
 6. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, stjfrv., 631. mál, þskj. 1054. --- 1. umr.
 7. Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 681. mál, þskj. 1109. --- Fyrri umr.
 8. Evrópska efnahagssvæðið, stjfrv., 688. mál, þskj. 1116. --- 1. umr.
 9. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2016, stjtill., 640. mál, þskj. 1064. --- Fyrri umr.
 10. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 197/2015 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 686. mál, þskj. 1114. --- Fyrri umr.
 11. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 685. mál, þskj. 1113. --- Fyrri umr.
 12. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 230/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 684. mál, þskj. 1112. --- Fyrri umr.
 13. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 252/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 683. mál, þskj. 1111. --- Fyrri umr.
 14. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 293/2015 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 682. mál, þskj. 1110. --- Fyrri umr.
 15. Rómarsamþykktin um Alþjóðlega sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friði, stjtill., 687. mál, þskj. 1115. --- Fyrri umr.
 16. Stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, stjtill., 338. mál, þskj. 405, nál. 1184, brtt. 1185. --- Síðari umr.
 17. Fjármálafyrirtæki, stjfrv., 561. mál, þskj. 898, nál. 1183. --- 2. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Panama-skjölin og afleiðingar þeirra (um fundarstjórn).
 2. Kosningar í haust (um fundarstjórn).
 3. Aðkoma að samningum við kröfuhafa og meðferð slitabúa föllnu bankanna o.fl., fsp., 649. mál, þskj. 1076.
 4. Fundahöld, fsp., 696. mál, þskj. 1136.