Fundargerð 145. þingi, 47. fundi, boðaður 2015-12-04 10:30, stóð 10:30:45 til 16:11:54 gert 7 7:51
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

47. FUNDUR

föstudaginn 4. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:30]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[10:31]

Horfa

Umræðu lokið.


Um fundarstjórn.

Leiðrétting þingmanns.

[11:04]

Horfa

Málshefjandi var Helgi Hrafn Gunnarsson.


Um fundarstjórn.

2. umræða um fjárlög.

[11:05]

Horfa

Málshefjandi var Árni Páll Árnason.


Fjáraukalög 2015, frh. 2. umr.

Stjfrv., 304. mál. --- Þskj. 350, nál. 528 og 563, brtt. 529, 530, 531, 532, 533, 562 og 564.

[11:06]

Horfa

[Fundarhlé. --- 13:04]

[13:32]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 13:52]

[14:00]

Útbýting þingskjala:


Sérstök umræða.

Vopnaburður lögreglunnar.

[14:01]

Horfa

Málshefjandi var Árni Páll Árnason.


Fjáraukalög 2015, frh. 2. umr.

Stjfrv., 304. mál. --- Þskj. 350, nál. 528 og 563, brtt. 529, 530, 531, 532, 533, 562 og 564.

[14:39]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:11]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 3.--4. og 6.--7. mál.

Fundi slitið kl. 16:11.

---------------