Fundargerð 145. þingi, 50. fundi, boðaður 2015-12-09 15:00, stóð 15:00:23 til 01:22:08 gert 10 7:57
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

50. FUNDUR

miðvikudaginn 9. des.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[15:00]

Útbýting þingskjala:


Lengd þingfundar.

Forseti bar upp tillögu um að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.

[15:00]

Horfa


Störf þingsins.

[15:20]

Horfa

Umræðu lokið.


Fjárlög 2016, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 585, 599, 600 og 601, brtt. 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 604, 605, 606 og 607.

[15:57]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:53]

[19:29]

Horfa

Umræðu frestað.

[01:21]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 01:22.

---------------