Fundargerð 145. þingi, 55. fundi, boðaður 2015-12-15 10:30, stóð 10:31:45 til 03:11:41 gert 16 7:54
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

55. FUNDUR

þriðjudaginn 15. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Um fundarstjórn.

Orð þingmanns -- lengd þingfunda.

[10:31]

Horfa

Málshefjandi var Jón Gunnarsson.


Lengd þingfundar.

[10:48]

Horfa

Forseti bar upp tillögu um að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Störf þingsins.

[10:48]

Horfa

Umræðu lokið.


Fjárlög 2016, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 585, 599, 600 og 601, brtt. 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 604, 605, 606, 607, 611 og 612.

[11:23]

Horfa

[Fundarhlé. --- 12:59]

[14:33]

Horfa

[19:41]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:42]

[20:01]

Horfa

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 03:11.

---------------