Fundargerð 145. þingi, 86. fundi, boðaður 2016-03-10 10:30, stóð 10:31:52 til 17:54:00 gert 10 18:1
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

86. FUNDUR

fimmtudaginn 10. mars,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Frestun á skriflegum svörum.

Starfsemi Stjórnstöðvar ferðamála. Fsp. LRM, 540. mál. --- Þskj. 857.

Rannsóknir í ferðaþjónustu. Fsp. VilÁ, 464. mál. --- Þskj. 747.

[10:31]

Horfa


Tilhögun þingfundar.

[10:32]

Horfa

Forseti gat þess að ekki væri gert ráð fyrir atkvæðagreiðslum á fundinum. Hlé yrði gert vegna nefndafunda milli kl. 13 og 14.


Störf þingsins.

[10:32]

Horfa

Umræðu lokið.


Sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla, 2. umr.

Stjfrv., 385. mál (útvíkkun skilgreiningar). --- Þskj. 521, nál. 962.

[11:05]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vatnsveitur sveitarfélaga, 2. umr.

Stjfrv., 400. mál (skilgreining og álagning vatnsgjalds). --- Þskj. 546, nál. 973.

og

Uppbygging og rekstur fráveitna, 2. umr.

Stjfrv., 404. mál (gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna). --- Þskj. 550, nál. 973.

[11:11]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fæðingar- og foreldraorlof, 3. umr.

Frv. PVB o.fl., 25. mál (andvanafæðing). --- Þskj. 938.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna, síðari umr.

Þáltill. PVB o.fl., 26. mál. --- Þskj. 26, nál. 843.

[11:34]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Spilahallir, frh. 1. umr.

Frv. WÞÞ o.fl., 51. mál (heildarlög). --- Þskj. 51.

[11:46]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:56]


Frestun á skriflegum svörum.

Fiskeldi. Fsp. HHG, 524. mál. --- Þskj. 829.

Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir. Fsp. BjG, 497. mál. --- Þskj. 788.

Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir. Fsp. BjG, 500. mál. --- Þskj. 791.

Samningar um heilbrigðisþjónustu. Fsp. KJak, 530. mál. --- Þskj. 836.

[13:59]

Horfa

[14:00]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 14:00]


Spilahallir, frh. 1. umr.

Frv. WÞÞ o.fl., 51. mál (heildarlög). --- Þskj. 51.

[14:30]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Fæðingar- og foreldraorlof, 1. umr.

Frv. SII o.fl., 261. mál (lenging fæðingarorlofs og hækkun hámarksgreiðslu). --- Þskj. 288.

[14:49]

Horfa

Umræðu frestað.


Sérstök umræða.

Arðgreiðsluáform tryggingafélaganna.

[14:59]

Horfa

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Fæðingar- og foreldraorlof, frh. 1. umr.

Frv. SII o.fl., 261. mál (lenging fæðingarorlofs og hækkun hámarksgreiðslu). --- Þskj. 288.

[15:39]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Mótun stefnu til að draga úr notkun á skaðlegum efnum í neysluvörum, fyrri umr.

Þáltill. BP o.fl., 247. mál. --- Þskj. 267.

[16:17]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og um.- og samgn.


Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, 1. umr.

Frv. BjG, 361. mál (endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa barna). --- Þskj. 483.

[16:55]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Helgidagafriður, 1. umr.

Frv. HHG o.fl., 575. mál (brottfall laganna). --- Þskj. 935.

[17:17]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Efling Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, fyrri umr.

Þáltill. ELA o.fl., 242. mál. --- Þskj. 262.

[17:23]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og velfn.


Innflutningur nautasæðis til eflingar innlendri mjólkurframleiðslu, fyrri umr.

Þáltill. UBK og BN, 78. mál. --- Þskj. 78.

[17:32]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og atvinnuvn.

[17:52]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 17:54.

---------------