Fundargerð 145. þingi, 102. fundi, boðaður 2016-04-20 15:00, stóð 15:03:28 til 19:32:25 gert 22 8:20
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

102. FUNDUR

miðvikudaginn 20. apríl,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Frestun á skriflegum svörum.

Kennitöluflakk. Fsp. BP, 522. mál. --- Þskj. 827.

Útblástur frá flugvélum. Fsp. BjG, 624. mál. --- Þskj. 1038.

[15:03]

Horfa

[15:04]

Útbýting þingskjala:


Tuttugu og fimm ára þingseta.

[15:04]

Horfa

Forseti gat þess að 25 ár væru liðin frá því að Einar K. Guðfinnsson og Össur Skarphéðinsson voru fyrst kjörnir á þing.


Um fundarstjórn.

Kjördagur og áherslumál ríkisstjórnarinnar.

[15:06]

Horfa

Málshefjandi var Svandís Svavarsdóttir.


Óundirbúinn fyrirspurnatími.

[15:26]

Horfa


Málaskrá og tímasetning kosninga.

[15:26]

Horfa

Spyrjandi var Árni Páll Árnason.


Afgreiðsla þingmála fyrir þinglok.

[15:34]

Horfa

Spyrjandi var Óttarr Proppé.


Skattaskjól á aflandseyjum.

[15:40]

Horfa

Spyrjandi var Svandís Svavarsdóttir.


Aukaframlag til fréttastofu RÚV.

[15:48]

Horfa

Spyrjandi var Birgitta Jónsdóttir.


Ákvörðun um kjördag og málaskrá.

[15:52]

Horfa

Spyrjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Um fundarstjórn.

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga.

[15:59]

Horfa

Málshefjandi var Katrín Jakobsdóttir.


Munnleg skýrsla menntmrh. um þjónustusamning við Ríkisútvarpið ohf., fjölmiðil í almannaþágu, ein umr.

[16:25]

Horfa

Umræðu lokið.


Tollalög og virðisaukaskattur, 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 609. mál (gjalddagar aðflutningsgjalda). --- Þskj. 1004.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýki, síðari umr.

Þáltill. velfn., 581. mál. --- Þskj. 943.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útlendingar, 1. umr.

Stjfrv., 728. mál (heildarlög). --- Þskj. 1180.

[17:42]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna, fyrri umr.

Þáltill. ÓÞ o.fl., 449. mál. --- Þskj. 667.

[19:20]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og allsh.- og menntmn.

[19:32]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 19:32.

---------------