Fundargerð 145. þingi, 142. fundi, boðaður 2016-08-30 13:30, stóð 13:31:21 til 23:45:03 gert 31 7:40
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

142. FUNDUR

þriðjudaginn 30. ágúst,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Afturköllun þingmáls.

[13:31]

Horfa

Forseti tilkynnti að fyrirspurn á þskj. 928 væri kölluð aftur.

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Tilhögun þingfundar.

[13:32]

Horfa

Forseti tilkynnti að atkvæðagreiðsla um afbrigði færi fram að loknum 1. dagskrárlið.


Störf þingsins.

[13:32]

Horfa

Umræðu lokið.


Afbrigði um dagskrármál.

[14:07]

Horfa


Búvörulög o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 680. mál (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur). --- Þskj. 1108, nál. 1591, 1597, 1599 og 1600, brtt. 1536, 1544, 1592, 1594 og 1598.

[14:09]

Horfa

[14:59]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:28]

[20:01]

Horfa

Umræðu frestað.

[23:43]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 3.--4. mál.

Fundi slitið kl. 23:45.

---------------