Fundargerð 145. þingi, 148. fundi, boðaður 2016-09-07 15:00, stóð 15:01:47 til 19:15:18 gert 8 7:45
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

148. FUNDUR

miðvikudaginn 7. sept.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilhögun þingfundar.

[15:01]

Horfa

Forseti tilkynnti að atkvæðagreiðslur færu fram að loknum 1. dagskrárlið.


Störf þingsins.

[15:02]

Horfa

Umræðu lokið.


Vatnajökulsþjóðgarður, frh. 2. umr.

Stjfrv., 673. mál (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar). --- Þskj. 1101, nál. 1606, brtt. 1607.

[15:36]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Meðferð sakamála og meðferð einkamála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 660. mál (endurupptaka). --- Þskj. 1088, nál. 1583.

[15:42]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019, frh. síðari umr.

Stjtill., 764. mál. --- Þskj. 1284, nál. 1584, brtt. 1585.

[15:43]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1640).


Endurskoðun laga um lögheimili, frh. síðari umr.

Þáltill. OH o.fl., 32. mál. --- Þskj. 32, nál. 1414.

[15:44]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1641).


Byggingarsjóður Landspítala, frh. 2. umr.

Frv. SJS o.fl., 4. mál (heildarlög). --- Þskj. 4, nál. 1612.

[15:45]

Horfa


Þingsköp Alþingis, 2. umr.

Frv. SIJ, 856. mál (samkomudagur reglulegs Alþingis 2016). --- Þskj. 1623.

Enginn tók til máls.

[15:46]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.

[Fundarhlé. --- 15:47]


Fullgilding Parísarsamningsins, fyrri umr.

Stjtill., 858. mál. --- Þskj. 1625.

[15:53]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og utanrmn.


Almannatryggingar o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 857. mál (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.). --- Þskj. 1624.

[18:10]

Horfa

Umræðu frestað.

[19:14]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 4. og 6. mál.

Fundi slitið kl. 19:15.

---------------