Fundargerð 145. þingi, 165. fundi, boðaður 2016-10-06 10:30, stóð 10:32:36 til 17:36:11 gert 7 7:42
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

165. FUNDUR

fimmtudaginn 6. okt.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Afturköllun dagskrártillögu.

[10:32]

Horfa

Forseti tilkynnti að dagskrártillaga sem hann kynnti á síðasta fundi væri kölluð aftur.


Störf þingsins.

[10:32]

Horfa

Umræðu lokið.


Um fundarstjórn.

Formgalli á dagskrártillögu.

[11:08]

Horfa

Málahefjandi var Brynhildur Pétursdóttir.


Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018, frh. síðari umr.

Stjtill., 638. mál. --- Þskj. 1061, nál. 1679 og 1683, brtt. 1680, 1684, 1711 og 1740.

[11:10]

Horfa

[Fundarhlé. --- 12:42]

[13:29]

Horfa

Umræðu frestað.


Stofnun millidómstigs, 1. umr.

Stjfrv., 874. mál. --- Þskj. 1694.

[17:15]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Almennar íbúðir, 1. umr.

Frv. velfn., 883. mál (staða stofnframlaga). --- Þskj. 1712.

[17:27]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu.

[17:35]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 5.--11. mál.

Fundi slitið kl. 17:36.

---------------