Útbýting 146. þingi, 10. fundi 2016-12-21 20:32:54, gert 22 8:49
Alþingishúsið

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017, 2. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 38; brtt. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 39; brtt. SMc, þskj. 40.