Dagskrá 146. þingi, 34. fundi, boðaður 2017-02-27 23:59, gert 28 11:8
[<-][->]

34. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis mánudaginn 27. febr. 2017

að loknum 33. fundi.

---------

  1. Staða lýðræðis í stafrænum heimi, ógnir við friðhelgi einkalífs og einstaklingsfrelsi, beiðni um skýrslu, 196. mál, þskj. 268. Hvort leyfð skuli.
  2. Dómstólar, stjfrv., 113. mál, þskj. 172, nál. 269 og 273. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
  3. Almannatryggingar, frv., 150. mál, þskj. 217, nál. 278, 280 og 281. --- 2. umr.

  • Liðir utan dagskrár (B-mál):
  1. Afbrigði um dagskrármál.