Dagskrá 146. þingi, 64. fundi, boðaður 2017-05-09 13:30, gert 12 13:36
[<-][->]

64. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 9. maí 2017

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Óundirbúinn fyrirspurnatími.
  1. Sameining Tækniskólans og FÁ.
  2. Fjármálaáætlun og nýting skattfjár.
  3. Auknar álögur á ferðaþjónustu.
  4. Framlög til framhaldsskólanna.
  5. Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um lífeyrismál.
 2. Innviðauppbygging á landsbyggðinni (sérstök umræða).
 3. Málefni framhaldsskólanna (sérstök umræða).
 4. Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, stjfrv., 126. mál, þskj. 703. --- 3. umr.
 5. Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði, stjfrv., 217. mál, þskj. 704. --- 3. umr.
 6. Hlutafélög o.fl., stjfrv., 237. mál, þskj. 706. --- 3. umr.
 7. Hlutafélög og einkahlutafélög, stjfrv., 410. mál, þskj. 541. --- 3. umr.
 8. Endurskoðendur, stjfrv., 312. mál, þskj. 428, nál. 670. --- 2. umr.
 9. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 39/2016 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 130. mál, þskj. 189, nál. 681. --- Síðari umr.
 10. Landgræðsla, stjfrv., 406. mál, þskj. 537. --- Frh. 1. umr.
 11. Skógar og skógrækt, stjfrv., 407. mál, þskj. 538. --- 1. umr.
 12. Skipulag haf- og strandsvæða, stjfrv., 408. mál, þskj. 539. --- 1. umr.
 13. Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja o.fl., stjfrv., 457. mál, þskj. 626. --- 1. umr. Ef leyft verður.
 14. Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum, stjfrv., 505. mál, þskj. 710. --- 1. umr. Ef leyft verður.
 15. Barnaverndarlög, frv., 426. mál, þskj. 559. --- 1. umr.
 16. Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir, þáltill., 414. mál, þskj. 547. --- Fyrri umr.
 17. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frv., 289. mál, þskj. 401. --- 1. umr.
 18. Lánasjóður íslenskra námsmanna, frv., 416. mál, þskj. 549. --- 1. umr.
 19. Almenn hegningarlög, frv., 419. mál, þskj. 552. --- 1. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Beiðni um að þingmenn dragi mál til baka (um fundarstjórn).
 2. Umræða um 13. dagskrármál (um fundarstjórn).
 3. Notkun geðlyfja og svefnlyfja á hjúkrunarheimilum, fsp., 255. mál, þskj. 353.
 4. Varamenn taka þingsæti.
 5. Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum (um fundarstjórn).
 6. Afbrigði um dagskrármál.