Fundargerð 146. þingi, 12. fundi, boðaður 2016-12-22 23:59, stóð 12:39:05 til 18:22:39 gert 23 9:32
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

12. FUNDUR

fimmtudaginn 22. des.,

að loknum 11. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[12:39]

Horfa


Fjárlög 2017, 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 48, 55, 56 og 57, brtt. 49, 50, 51, 52, 53 og 54.

[12:40]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:22]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 2.--5. mál.

Fundi slitið kl. 18:22.

---------------