Útbýting 147. þingi, 1. fundi 2017-09-12 16:01:27, gert 12 16:31

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018, 2. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 2.

Fjárlög 2018, 1. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 1.

Gjald af áfengi og tóbaki, 4. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 4.

Virðisaukaskattur o.fl., 3. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 3.