Útbýting 147. þingi, 3. fundi 2017-09-14 10:31:22, gert 15 11:0

Fæðingar- og foreldraorlof, 14. mál, frv. SilG o.fl., þskj. 14.

Veiting ríkisborgararéttar, 8. mál, frv. LE o.fl., þskj. 8.