Útbýting 147. þingi, 3. fundi 2017-09-14 17:39:54, gert 15 11:0

Fjárfestar og Keflavíkurflugvöllur, 27. mál, fsp. KÓP, þskj. 27.

Sjúkratryggingar, 22. mál, frv. OH o.fl., þskj. 22.

Stefna í efnahags- og félagsmálum, 5. mál, þáltill. KJak o.fl., þskj. 5.

Stefnumörkun og aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust Ísland, 19. mál, þáltill. KJak o.fl., þskj. 19.