Útbýting 147. þingi, 6. fundi 2017-09-26 23:04:11, gert 28 13:52

Aðdragandi að útgáfu á starfsleyfi til kísilverksmiðju Sameinaðs sílikons hf. í Helguvík o.fl., 26. mál, beiðni HKF o.fl. um skýrslu, þskj. 26.

Aðdragandi að útgáfu starfsleyfis til kísilverksmiðju Sameinaðs sílikons hf. í Helguvík o.fl., 115. mál, beiðni HKF o.fl. um skýrslu, þskj. 115.

Aðgangur að heilbrigðisgáttinni Heilsuveru, 54. mál, fsp. AIJ, þskj. 54.

Aðgangur að rafrænni þjónustu hins opinbera, 51. mál, fsp. AIJ, þskj. 51.

Alexandersflugvöllur sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur- og Akureyrarflugvöll, 23. mál, þáltill. GBS o.fl., þskj. 23.

Almannaheillasjóður, 110. mál, frv. EyH o.fl., þskj. 110.

Almenn hegningarlög, 10. mál, frv. JSV o.fl., þskj. 10.

Almenn hegningarlög, 111. mál, nál. m. brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 136.

Almenn hegningarlög, 123. mál, frv. BirgJ o.fl., þskj. 123.

Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 101. mál, þáltill. HallM o.fl., þskj. 101.

Andlát í fangageymslum og fangelsum, 136. mál, fsp. ÞSÆ, þskj. 137.

Atvinnuleysistryggingar, 122. mál, frv. SilG o.fl., þskj. 122.

Auðlindir og auðlindagjöld, 61. mál, þáltill. GBS o.fl., þskj. 61.

Ábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingis, 20. mál, beiðni BLG o.fl. um skýrslu, þskj. 20.

Áhrif brúa yfir firði á lífríki, 77. mál, fsp. SMc, þskj. 77.

Ársreikningar og hlutafélög, 13. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 13.

Barnalög, 97. mál, fsp. BLG, þskj. 97.

Brottfall úr framhaldsskólum, 28. mál, fsp. ÁstaH, þskj. 28.

Brottnám líffæra, 60. mál, frv. SilG o.fl., þskj. 60.

Búvörulög, 116. mál, frv. GBS o.fl., þskj. 116.

Bygging íbúða, 32. mál, fsp. EyH, þskj. 32.

Dagvistunarúrræði og vinnumarkaður, 34. mál, fsp. EPB, þskj. 34.

Eftirfylgni við þingsályktun nr. 28/145, um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, 129. mál, fsp. BjG, þskj. 129.

Endurskoðun á beitingu Dyflinnarreglugerðarinnar, 41. mál, þáltill. AIJ, þskj. 41.

Erlendir áhrifaþættir bankahrunsins, 131. mál, fsp. BLG, þskj. 131.

Ferðakostnaður alþingismanna, 72. mál, fsp. BLG, þskj. 72.

Ferðakostnaður ráðherra, 87. mál, fsp. SilG, þskj. 87.

Ferðakostnaður ráðherra, 88. mál, fsp. SilG, þskj. 88.

Ferðakostnaður ráðherra, 89. mál, fsp. SilG, þskj. 89.

Ferðakostnaður ráðherra, 90. mál, fsp. SilG, þskj. 90.

Ferðakostnaður ráðherra, 91. mál, fsp. SilG, þskj. 91.

Ferðakostnaður ráðherra, 92. mál, fsp. SilG, þskj. 92.

Ferðakostnaður ráðherra, 93. mál, fsp. SilG, þskj. 93.

Ferðakostnaður ráðherra, 94. mál, fsp. SilG, þskj. 94.

Ferðakostnaður ráðherra, 95. mál, fsp. SilG, þskj. 95.

Ferjusiglingar, 55. mál, fsp. AIJ, þskj. 55.

Félagsþjónusta sveitarfélaga, 67. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 67.

Fjarfundir á vegum ráðuneyta og notkun fjarfundabúnaðar, 63. mál, þáltill. SilG o.fl., þskj. 63.

Fjarskipti og meðferð sakamála, 134. mál, frv. BirgJ o.fl., þskj. 134.

Fjöldi félagslegra íbúða, 68. mál, fsp. BLG, þskj. 68.

Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, 102. mál, frv. TBE o.fl., þskj. 102.

Framlagning frumvarps að nýrri stjórnarskrá, 117. mál, þáltill. BirgJ o.fl., þskj. 117.

Framleiðsla, sala og meðferð kannabisefna, 24. mál, frv. PawB o.fl., þskj. 24.

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, 38. mál, frv. SJS o.fl., þskj. 38.

Fullgilding viðauka við samning um réttindi fatlaðs fólks, 35. mál, fsp. SJS, þskj. 35.

Fæðingarorlof, 76. mál, fsp. EPB, þskj. 76.

Garðyrkjuskólinn, 81. mál, fsp. SMc, þskj. 81.

Gengisflökt, 73. mál, fsp. BLG, þskj. 73.

Göng milli lands og Eyja, 133. mál, þáltill. ÁsF o.fl., þskj. 133.

Hagvísar menningar og skapandi greina, 42. mál, þáltill. KJak, þskj. 42.

Heildarlöggjöf fyrir almannaheillafélög, 33. mál, fsp. EyH, þskj. 33.

Hlunnindamat vegna notkunar þingmanna á bílaleigubílum, 98. mál, fsp. BLG, þskj. 98.

Innflutningur gæludýra, 100. mál, fsp. ÁstaH, þskj. 100.

Innheimtuaðgerðir tollstjóra, 80. mál, fsp. EPB, þskj. 80.

Innstæðutryggingar, 128. mál, fsp. OH, þskj. 128.

Jarðvangar, 83. mál, fsp. SilG, þskj. 83.

Kennitölur til erlendra ríkisborgara, 96. mál, fsp. PawB, þskj. 96.

Kjötrækt, 44. mál, þáltill. BLG, þskj. 44.

Kosningar til sveitarstjórna, 65. mál, frv. KJak o.fl., þskj. 65.

Kostnaður Vegagerðarinnar við fjárfrekar nýframkvæmdir og viðhald, 50. mál, fsp. AIJ, þskj. 50.

Kröfur um menntun landvarða og heilbrigðisfulltrúa sem fara með valdheimildir, stjórnsýsluaðgerðir og löggæslu, 127. mál, fsp. ÞSÆ, þskj. 127.

Kröfur um menntun opinberra starfsmanna sem fara með valdheimildir, stjórnsýsluaðgerðir og löggæslu, 124. mál, fsp. ÞSÆ, þskj. 124.

Kröfur um menntun starfsmanna barnaverndar sem fara með valdheimildir, stjórnsýsluaðgerðir og löggæslu, 125. mál, fsp. ÞSÆ, þskj. 125.

Kröfur um menntun starfsmanna ríkisstofnana sem fara með valdheimildir, stjórnsýsluaðgerðir og löggæslu, 126. mál, fsp. ÞSÆ, þskj. 126.

Lágskattaríki, 120. mál, þáltill. SMc og BLG, þskj. 120.

Lánasjóður íslenskra námsmanna, 29. mál, fsp. EyH, þskj. 29.

Mansalsmál, 53. mál, fsp. AIJ, þskj. 53.

Málefni aldraðra, 59. mál, frv. EyH o.fl., þskj. 59.

Meðalhraðaeftirlit, 52. mál, fsp. AIJ, þskj. 52.

Menntamálastofnun og útgáfu námsefnis, 56. mál, fsp. ATG, þskj. 56.

Minning tveggja alda afmælis Jóns Árnasonar, 9. mál, þáltill. VilB o.fl., þskj. 9.

Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir, 48. mál, þáltill. ÞórE o.fl., þskj. 48.

Notkun og ræktun lyfjahamps, 66. mál, þáltill. HallM o.fl., þskj. 66.

Ónotaðar íbúðir og íbúðir í gistiþjónustu, 78. mál, fsp. SMc, þskj. 78.

Plastagnir í neysluvatni og verndun neysluvatns, 71. mál, fsp. OH, þskj. 71.

Raforkuflutningur í dreifðum byggðum, 82. mál, fsp. AIJ, þskj. 82.

Rafræn birting álagningarskrár, 40. mál, þáltill. AIJ o.fl., þskj. 40.

Rafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteigna, 118. mál, þáltill. BLG o.fl., þskj. 118.

Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta, 135. mál, frv. BirgJ o.fl., þskj. 135.

Rannsókn á ástæðum og áhrifum fátæktar í íslensku samfélagi, 12. mál, þáltill. SSv o.fl., þskj. 12.

Ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála, 47. mál, þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, þskj. 47.

Réttur barna til að vita um uppruna sinn, 64. mál, þáltill. SilG o.fl., þskj. 64.

Samningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum, 45. mál, þáltill. SÞÁ o.fl., þskj. 45.

Siðareglur, 85. mál, fsp. BLG, þskj. 85.

Skammtímaútleiga íbúða, 79. mál, fsp. SMc, þskj. 79.

Skatttekjur, skattrannsóknir og skatteftirlit, 121. mál, skýrsla fjmrh., þskj. 121.

Skilyrðislaus grunnframfærsla, 6. mál, þáltill. HallM o.fl., þskj. 6.

Skipting útsvarstekna milli sveitarfélaga, 49. mál, þáltill. ÞórE o.fl., þskj. 49.

Skólaakstur og malarvegir, 130. mál, fsp. TBE, þskj. 130.

Skólavist barna og ungmenna í hælisleit, 58. mál, fsp. BjG, þskj. 58.

Starfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkja, 43. mál, þáltill. KÓP o.fl., þskj. 43.

Stimpilgjald, 109. mál, frv. ÁslS o.fl., þskj. 109.

Stjórnarskipunarlög, 103. mál, frv. KJak, þskj. 103.

Stjórnsýsluendurskoðun á starfsemi Útlendingastofnunar, 105. mál, beiðni ÁstaH o.fl. um skýrslu, þskj. 105.

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð, 7. mál, frv. ELA o.fl., þskj. 7.

Stuðningur við námsmannaíbúðir, 30. mál, fsp. EyH, þskj. 30.

Sveitarstjórnarlög, 119. mál, frv. EyH o.fl., þskj. 119.

Tekjuskattur, 108. mál, frv. EyH o.fl., þskj. 108.

Tekjuskattur, 16. mál, frv. VilB o.fl., þskj. 16.

Trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga, 17. mál, þáltill. JSV o.fl., þskj. 17.

Tæknifrjóvganir og greiðsluþátttaka, 84. mál, fsp. SilG, þskj. 84.

Tölvukerfi og upplýsingatæknimál ríkisins, 106. mál, beiðni BirgJ o.fl. um skýrslu, þskj. 106.

Umsókn Íslands að Geimvísindastofnun Evrópu, 74. mál, fsp. SMc, þskj. 74.

Undanþágur frá afborgunum námslána, 99. mál, fsp. ÁstaH, þskj. 99.

Undanþágur frá gjaldeyrishöftum, 137. mál, fsp. EB, þskj. 138.

Upplýsingagjöf til almennings og fjölmiðla, 86. mál, fsp. BLG, þskj. 86.

Úrræði fyrir börn með alvarlegan hegðunar- og tilfinningavanda, 57. mál, fsp. BjG, þskj. 57.

Útlendingar, 113. mál, nál. meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 139; nál. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 140.

Útlendingar, 25. mál, frv. PawB, þskj. 25.

Útlendingar, 39. mál, frv. RBB o.fl., þskj. 39.

Úttekt á starfsemi fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins og leiðir til að tryggja stöðu þeirra, 11. mál, þáltill. BjG o.fl., þskj. 11.

Úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla, 46. mál, þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, þskj. 46.

Vestnorrænt samstarf, 37. mál, þáltill. SJS o.fl., þskj. 37.

Vextir og verðtrygging o.fl, 21. mál, frv. ELA o.fl., þskj. 21.

Viðbrögð við nýrri tæknibyltingu, 15. mál, þáltill. LE o.fl., þskj. 15.

Viðbúnaður við kjarnorkumengun, 70. mál, fsp. ÁstaH, þskj. 70.

Viðurlög við því að hylma yfir kynferðisafbrot, 75. mál, fsp. JÞÓ, þskj. 75.

Virðisaukaskattur, 104. mál, frv. LA o.fl., þskj. 104.

Vistun barna með fötlun, 36. mál, fsp. BLG, þskj. 36.

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, 62. mál, frv. SilG og EyH, þskj. 62.

Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, 69. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 69.

Þolmörk í ferðaþjónustu, 18. mál, beiðni ATG o.fl. um skýrslu, þskj. 18.

Þróun lántöku til skólagjalda, 31. mál, fsp. EyH, þskj. 31.

Ærumeiðingar, 132. mál, frv. BirgJ o.fl., þskj. 132.