Útbýting 148. þingi, 14. fundi 2018-01-22 15:02:35, gert 24 13:8

Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár, 93. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 160.

Evrópuráðsþingið 2017, 86. mál, skýrsla Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins, þskj. 153.

Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2017, 84. mál, skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndara EFTA og EES, þskj. 151.

Mannanöfn, 83. mál, frv. ÞorstV o.fl., þskj. 150.

Óháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús, 88. mál, þáltill. AKÁ o.fl., þskj. 155.

Stjórnsýsluendurskoðun á starfsemi Útlendingastofnunar, 82. mál, beiðni RBB o.fl. um skýrslu, þskj. 149.

Vestnorræna ráðið 2017, 85. mál, skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, þskj. 152.

ÖSE-þingið 2017, 87. mál, skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, þskj. 154.