Útbýting 148. þingi, 22. fundi 2018-02-06 13:31:17, gert 24 11:23

Heilbrigðisþjónusta, 178. mál, frv. ÓGunn o.fl., þskj. 252.

Innheimta sekta vegna umferðarlagabrota erlendra ferðamanna, 173. mál, fsp. BirgÞ, þskj. 247.

Lögheimili, 174. mál, fsp. OH, þskj. 248.

Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku, 179. mál, stjtill. (ferðam.- og iðnrh.), þskj. 253.