Útbýting 148. þingi, 22. fundi 2018-02-06 16:21:47, gert 24 11:23

Lýðháskólar, 184. mál, fsp. ÞKG, þskj. 258.

Mannvirki, 185. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 259.

Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu, 181. mál, fsp. ÞKG, þskj. 255.

Skortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum, 183. mál, fsp. OH, þskj. 257.

Uppgreiðslugjöld húsnæðislána hjá Íbúðalánasjóði, 180. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 254.